DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
tel/fax 75 644 28 72, tel. 75 782 26 10
Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Remont cząstkowy 364
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie naprawy bieżącej - remontu cząstkowego wielkopowierzchniowego jezdni drogi wojewódzkiej nr 364 na odcinku w km 14+835-15+385 na dł. 0,55 km.
Termin wykonania - 2 tygodnie.


Oferty należy składać w siedzibie ZDP w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2 (sekretariat), w terminie do 27.02.2020r. godz. 8:45.
Otwarcie ofert o godz. 9:00.

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
SST
Załączniki w wersji edytowalnej (do wypełnienia)

ZAPYTANIA DO SIWZ I ODPOWIEDŹ - 1

Zmiana SIWZ z dnia 17.02.2020r.

 

Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional