DE
EN
PL
Powiat Lwówecki
Zarząd Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim
ul. Szpitalna 4
59-600 Lwówek Śląski
tel/fax 75 644 28 72, tel. 75 782 26 10
Godziny pracy: 7.00 - 15.00

Przebudowa 2491D w m.Nielestno
Przetarg nieograniczony na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2491D w m.Nielestno w km 9+890-10+690 na długości 800 mb".

Termin składania ofert upływa w dniu 27 marca 2018r. o godz. 8:30. Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim ul.Szpitalna 4, I piętro, pok. nr 2.
Otwarcie ofert o godz. 9:00.

Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu 15.03.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dokumentacja projektowa (techniczna)
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Projekt docelowej organizacji ruchu
Załączniki w wersji edytowalnej
Kosztorys ofertowy

Zmiana SIWZ 15.03.2018
Zmiana SIWZ 21.03.2018

Pytania i odpowiedź w spr. SIWZ 21.03.2018


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W DNIU 27.03.2018


INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Ogłoszenia
Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional